0-800-507-727

Законодавство про ЗПТ

Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки» від 20 жовтня 2014 року № 1708-VII
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1708-18

Наказ МОЗ України № 200 від 27.03.2012
“Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю””

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0889-12

Наказ МОЗ України № 645 від 10.11.2008 року
«Про затвердження методичних рекомендацій “Замісна підтримувальна терапія в лікуванні із синдромом залежності від опіоїдів”
www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20081110_645.html

Наказ МОЗ України № 150 від 21.03.2011 року
«Про внесення змін до наказу МОЗ від 19.07.2005 N 360»
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0464-11

Наказ МОЗ України, МВС України, Міністерства Юстиції, Державної служби України з контролю за наркотиками  № 821/937/1549/5/156 від 22.10.2012 “Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії”

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1868-12

Наказ МОЗ України № 360 від 19.07.2005 року
«Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень»
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0782-05

Постанова Кабінету Міністра України № 333 від 13.05.2013 року
«Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2013-п

Наказ МОЗ України № 494 від 07.08.2015 року
«Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1028-15
Наказ МОЗ України № 496 від 07.08.2015 року
«Про внесення зміни до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1025-15

Декларація тисячоліття Організації Об’єднаних Націй. Міжнародний документ від 08.09.2000 року
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_621

Наші партнери